Samospráva


Starostka: Ing. Božena Drobková

Poslanci: Alena Chmúrna – zástupca starostu

Ján Drobka

Mgr. Barbora Dvorštiaková

Ján Hanulík

Peter Jambor

Adresa: Obecný úrad Sklabinský Podzámok 45, 038 03 Sklabinský Podzámok

Kontakt: tel.: 043/4262 440, mobil:0907 829 769

E-mail.: obec@sklabinskypodzamok.sk