Samospráva


starosta: Ing. Božena Drobková

poslanci: Alena Chmúrna – zástupca starostu

Mgr. Janka Blahušiaková

Ján Hanulík

Bc. Barbora Dvorštiaková

Jaroslava Jamborová