Zmluva o poskytovaní služieb IKT

Zmluva o poskytnutí služieb IKT

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Kúpna zmluva

 

 

Kúpna zmluvaGP GP 2

Zmluva o poistení

Zmluva o poisteni

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO

viď príloha:Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytovaní služieb Brantner

viď link: Zmluva o poskytovaní služieb Brantner

Nakladanie s KO

viď link:nakladanie s ko

Zmluva o dielo

zmluva-o-dielo

Dohoda o poskytnutí príspevku

dohoda