Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu r.2018

Stanovisko k návrhu rozpočtu rok 2018 Skl. Podzámok

Harmonogram separovaného zberu r.2018

Harmonogram separovaného zberu

Voľby do VUC

Voľby VUC Z.z. Voľby VUC

Výlet k MDD

MDD 2017

Voľba hlavného kontrolóra

Voľba hlavného kontrolóra

Harmonogram – vývoz kom.odpadu

pet-vrecia-1100-l-harmonogram

Brantner-cenník služieb

Ceny prác a služieb 2016 platný od 1.8.2016

Medzinárodný deň detí

Viď príloha: MDD

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení elektriny

Vývoz komunálneho odpadu harmonogram na rok 2016

Sklabinský Podzámok