Výlet k MDD

MDD 2017

Voľba hlavného kontrolóra

Voľba hlavného kontrolóra

Harmonogram – vývoz kom.odpadu

pet-vrecia-1100-l-harmonogram

Brantner-cenník služieb

Ceny prác a služieb 2016 platný od 1.8.2016

Medzinárodný deň detí

Viď príloha: MDD

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení elektriny

Vývoz komunálneho odpadu harmonogram na rok 2016

Sklabinský Podzámok

Voľby do Národnej rady SR 2016

Voľby do NR SR 2016 viac informácií v priloženom súbore /link/

2015_307

voľby-do-NR-2016