Rozpočet obce 2019

ROZPOČET obce 2019 sp

Odborné stanovisko k záverečnému účtu

Stanovisko k ZÚ za rok 2017 Sklabinský Podzámok

Záverečný účet obce rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017 podzamok

Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu r.2018

Stanovisko k návrhu rozpočtu rok 2018 Skl. Podzámok

VZN dane a poplatky r.2018

VZN dane a poplatky

Štátne lesy – Dodatok o poskytnutí príspevku

Lesy – dohoda

Záverečný účet obce za rok 2016

viď link:Záverečný účet obce za rok 2016 Skl. Podzámok

Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica o verejnom obstarávaní (3)

Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica o verejnom obstarávaní (3)

Návrh – Rozpočet 2017 SP

navrh-rozpocet-2017-sp