Registrovaný kandidát na starostu

kandidát na starostu obce

prezentácia pre obce – zákon o odpadoch

Prezentácia pre obce 12.9.2018

Volebná komisia do komunálnych volieb 10.11.2018

Volebná komisia 10

Zapisovateľ do volebnej komisie

Zapisovateľka

Odborné stanovisko k záverečnému účtu

Stanovisko k ZÚ za rok 2017 Sklabinský Podzámok

Záverečný účet obce rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017 podzamok

Výzva – predkladanie ponúk Skl.Podzámok

Výzva na predkladanie ponúk_

Verejná schôdza – pozvánka

POZVÁNKA – verejná schôdza

Harmonogram separovaného zberu r.2018

Harmonogram separovaného zberu

Voľby do VUC

Voľby VUC Z.z. Voľby VUC