Plán práce na rok 2017

plan-prace-na-rok-2017-v

Plán zasadnutí OZ na rok 2017

plan-obecnych-zastupitelstiev-v-1

VZN – dane a poplatky

Príloha: VZN-dane-a-poplatky

Brantner-cenník služieb

Ceny prác a služieb 2016 platný od 1.8.2016

Triedenie odpadu

viď príloha:Triedenie odpadu

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Tpodz

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi

viď príloha:VZN obce 2016

Výzva na predkladanie ponúk – poradenstvo

Výzva na predkladanie ponúk – poradenstvo

Výzva na predloženie cenovej ponuky projektová dokumentácia

Výzva-na-predkladanie-ponúk-1

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším. Pozvánka na posedenie s dôchodcami 09.10.2015 –> link: dochodci 2015