Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky volieb 2018

GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – voľby 2018

16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY – Obec Sklabinský Podzámok

Kompostovanie a nakladanie s biologickým odpadom

kompostovanie komunitne-kompostovanie vyuzitie-bioodpadu-zahrada

Registrovaní kandidáti na poslancov

Registrovaní kandidáti na poslancov

Registrovaný kandidát na starostu

kandidát na starostu obce

prezentácia pre obce – zákon o odpadoch

Prezentácia pre obce 12.9.2018

Volebná komisia do komunálnych volieb 10.11.2018

Volebná komisia 10

Zapisovateľ do volebnej komisie

Zapisovateľka

Odborné stanovisko k záverečnému účtu

Stanovisko k ZÚ za rok 2017 Sklabinský Podzámok

Záverečný účet obce rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017 podzamok