Zmluva o poskytovaní audítorských sužieb

viď lin: zmluva o poskytovaní audítorských služieb

faktúry 10/2018, 11/2018

viď. link:

faktury október 2018

faktury november 2018