Plán práce OZ r. 2019

Plán práce na rok 2019

Rozpočet na r. 2019

ROZPOČET 2019 sp

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva r. 2019

Harmonogram obecných zastupiteľstiev r. 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta

Zmluva o poskytovaní audítorských sužieb

viď lin: zmluva o poskytovaní audítorských služieb

faktúry 10/2018, 11/2018

viď. link:

faktury október 2018

faktury november 2018