Odborné stanovisko k záverečnému účtu

Stanovisko k ZÚ za rok 2017 Sklabinský Podzámok