Výzva – predkladanie ponúk Skl.Podzámok

Výzva na predkladanie ponúk_

Kúpna zmluva

Kúpno predajná zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO SR

Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO SR